Hdri Hub-HDRI Bundle 010 - 有设计

HDRI Hub – HDR Pack 010
Info:
This package is a complete sIBL collection and the full resolution source .hdr file.
Full resolution .hdr Panorama
half resolution .hdr Panorama
full resolution .jpg Tonemapped Image
low resolution light map
Resolution: 10240 x 5120Bundle Include

HDR 070 Road Sunrise / HDR 071 Old Hangar
HDR 076 Old Hangar / HDR 081 Road
HDR 082 Road / HDR 083 Road
HDR 084 Parking Lot / HDR 085 Road
HDR 086 Road / HDR 087 Road
HDR 126 Tunnel Hdri Hub-HDRI Bundle 010 - 有设计 Hdri Hub-HDRI Bundle 010 - 有设计 Hdri Hub-HDRI Bundle 010 - 有设计 Hdri Hub-HDRI Bundle 010 - 有设计 Hdri Hub-HDRI Bundle 010 - 有设计 Hdri Hub-HDRI Bundle 010 - 有设计 Hdri Hub-HDRI Bundle 010 - 有设计 Hdri Hub-HDRI Bundle 010 - 有设计 Hdri Hub-HDRI Bundle 010 - 有设计 Hdri Hub-HDRI Bundle 010 - 有设计 Hdri Hub-HDRI Bundle 010 - 有设计

资源下载
资源下载
更新时间:2021/02/07
文件大小:2.86GB
文件格式:JPG+HDR
有设计网原文链接:https://www.yousheji.cn/posts/49953.html,未经允许不得转载。
0

评论0

请先

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录